Korning i Gävle 26 maj 2007

Domare: Ann Englund & Magdalena Lindberg
Testledare: Sirkku Hyppä

Jolly var på ett strålande humör och tyckte det mesta var en rolig lek som vi höll på med. Jag var orolig för skotten, men det visade sig att det fanns det ingen anledning till. Eftersom exteriörbeskrivningen redan var gjord, så kan hon nu titulera sig Korad Travarens Jolly Face.
Samtliga 4 syskon var också med och alla klarade MTestet! Jollys poäng (dagens bästa) blev 511 (av max 600) Syskonen hade mellan 360 och 492 poäng

Syfte 1 2 3 4 5

Samarbete
Föremål/förare
2

Leker ej/leker själv/ kommer ej Leker själv, kommer efter lång
tidsfördröjning /upprep uppm
från förare
Leker själv-men kommer
efter uppmaning
Leker själv, men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för att fortsätta lek/kamp
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/ kommer ej Leker själv, kommer efter lång
tidsfördröjning /upprep uppm
från testledaren
Leker själv-men kommer
efter uppmaning
Leker själv, men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för att fortsätta lek/kamp
Gripa;
Ta tag 5m
3
Griper ej/ nosar på föremålet Griper försiktigt eller
nyper i föremålet
Griper direkt, men ej med hela
munnen alt.griper men tappar
Griper med hela munnen,
ngn tidsfördröjning
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 m
3
Griper ej/ nosar på föremålet Griper försiktigt eller
nyper i föremålet
Griper direkt, men ej med hela
munnen alt.griper men tappar
Griper med hela munnen,
ngn tidsfördröjning
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Gripa;
hålla i 5 m
3
Griper ej Löst bett tappar föremålet
vid upprepade tillfällen
Tuggar eller byter tag
upprepade gånger
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1ggr som bibehålls

hålla i 40 m
4
Griper ej Löst bett tappar föremålet
vid upprepade tillfällen
Tuggar eller byter tag
upprepade gånger
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1ggr som bibehålls
Gripa;
Slita, dra 5 m
2
Håller ej.Alt. kliver ur under pas-
sivitet och återgår ej i aktivitet inom
tidsramen
Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och
dra emot
Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper.Alt. intensivt ruskande
Slita dra 40 m
2
Håller ej.Alt. kliver ur under pas-
sivitet och återgår ej i aktivitet inom
tidsramen
Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och
dra emot
Drar emot tills testledaren släpper Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper.Alt. intensivt ruskande
Förföljande
2
Stratr inte eller når inte in i
banan
Startar men avbryter Startar med hög fart, springer
förbi. kan vända
Startar tveksamt eller håller låg fart.
Kan öka farten efter hand, fullföljer
Startar med hög fart målinriktad
Förföljande
gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt.
springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt med
tidsfördröjning
Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka
Alt. går inte fram
Framme jobbar mindre än
30 sekunder
Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Social
självsäkerhet
10
Ängslig osäker går ej att
hantera
Social osäkerhet i alla situationer Social osäker i flera
situationer
Socialt säker i de flesta situationer Social säker i alla situationer
Social
nyfikenhet
8
Undviker skygg Överdrivet nyfiken
 påträngande
Neutral låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt
samspel
8
Svara ej på lekinviter Svara svagt på lek& lekinviter
- kan avbryta
Svarar snabbt på lek& inviter,
svår att bryta
Svarar på lek &lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Handlings-
förmåga
10
Försöker inte lösa problemet Försöker endast kortvarigt eller
med liten aktivitet lösa uppgifter i
de flesta situationer
Löser uppgifter i de flesta
situationer
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassnings-
förmåga
10
Anpassar med låg intensitet
i samtliga testsituationer
Anpassar med hög intensitet i
samtliga testsituationer
Anpassar intensitet men
med tidsfördröjning
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de
flesta situationer (kan utföra
ovidkommande handlingar)
Koncentrerad i viss omfattning,
men med längre avbrott i
flera situationer (kan utföra
ovidkommande handlingar)
Ofta koncentrerad, men med
kortare avbrott i flera situationer eller
längre avbrott i enstaka situationer (1-2)
Koncentrerad, men med kortare avbrott i
enstaka situationer (1-2)
Obruten koncentration fråntagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion
10
Kan ej avreagera,alt. tar mycket lång
tid för avreaktion, bygger på sig
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon
tidsfördröjning i flera situationer-
alternativt lång tid vid enstaka situation
Avreagerar med någon tidsfördröjning i
enstaka situationer
Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många
undvikande beteenden
Kommer väl ihåg, ofta
undvikande beteenden
Visar minnesbilder med enstaka
undvikande beteenden
Visar flera minesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer
alt.blir passiv
pendlar mellan enstaka
flyktstarter och kontroll
Står emot, pendlar, intensitetssänkning,
undanmanöver
Står emot, undanmanöver eller ngn intesitetssänkning Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggretion Visar ingen aggretion/visar kortvariga
aggretionsyttringar
Visar liten aggression Visar måttlig aggretion i form av kroppsspråk väl anpassat till hotet
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp för att
gå fram
Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer
men med tidsfördröjning
 
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt.
låsning, kvar på platsen
Aktivitetshöjande raktioner.
Kvar på platsen
Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet

copyright © travarens kennel 2004-2009